החוק צריך לשרת את הצדק, ולא הצדק את החוק
הרברט סמואל -

התחברות לחברים

live chat

זכויות בעבודה

למרות שיפור עצום בכל הנוגע לזכויות העובדים ובמיוחד למודעות אליהן, גם היום עדיין עובדים רבים מקופחים, מופלים או פשוט לא מקבלים את מלוא השכר והזכויות האחרות המגיעות להם על פי חוק, ההסכמים והנוהג.

הליגה להגנת זכויות האזרח בישראל מפעילה בימים אלה פיילוט למוקד טלפוני מיוחד לזכויות בעבודה, אשר ישיב לשאלות של עובדים ומעבידים בנושא זכויות העובדים, ואף יעניק סיוע אקטיבי למימוש זכויות אלה. כאשר הפיילוט יוכתר בהצלחה, הוא יפתח לציבור הרחב.

שיפור בתנאיהם של עובדי הניקיון במגזר הפרטי
עודכן צו ההרחבה המסדיר את תנאיהם של עובדי הקבלן בענף הניקיון במגזר הפרטי.

ביה"ד הארצי לעבודה: יש ליישם באופן שוויוני את חוק שעות עבודה ומנוחה
העובד הלא-יהודי רשאי, אמנם, לבחור את יום החופשה שלו, אך חובה שתהיה בחירה קבועה ולא משתנה.

שיתופי פעולה

umovement

דף העמותה במאגר ארגוני זכויות האדם של האו"ם

כנסת פתוחה

אג'נדת "זכויות האזרח" בעריכת הליגה להגנת זכויות האזרח, באתר "כנסת פתוחה".

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!