החוק צריך לשרת את הצדק, ולא הצדק את החוק
הרברט סמואל -

התחברות לחברים

live chat

צרכנות

אנו מסייעים לארגוני צרכנים שונים ושותפים בקואליציות צרכניות, כחלק מהשקפת העולם שלנו השואפת לאיזון בין הכוחות בחברה. הצרכן בישראל חלש מאד ולמעשה חסר אונים אל מול כוחם האדיר של הגופים הגדולים במשק, אשר יוצרים פעמים רבות אינטגרציה אנכית, ואף מונופולים של ממש.

במישור המעשי אנו מפעילים מערך ייעוץ וסיוע לצרכן הפרטי, מרכזים תלונות ועוקבים אחר הטיפול בהן, ובמישור העקרוני אנו פועלים לפתיחת השווקים, הגברת הרגולציה וצמצום המונופולים מחד, ולריסון תהליכי ההפרטה מאידך.

נדחתה הצעת החוק שנועדה להגביל את ניפוח החובות לבנקים
הממשלה מתנגדת להתערבות בקביעת שכר טרחת עורכי הדין, אבל רק כשזה קשור לבנקים.

על הגישה של ילדים ונוער לאינטרנט
הסכנות ודרכי התמודדות.

שיתופי פעולה

umovement

דף העמותה במאגר ארגוני זכויות האדם של האו"ם

כנסת פתוחה

אג'נדת "זכויות האזרח" בעריכת הליגה להגנת זכויות האזרח, באתר "כנסת פתוחה".

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!