החוק צריך לשרת את הצדק, ולא הצדק את החוק
הרברט סמואל -

התחברות לחברים

live chat

אודות הליגה

הליגה להגנת זכויות האזרח בישראל (ע"ר) הינה ארגון גג, אשר נועד להעניק תשתית ותמיכה מקצועית לפעילי זכויות אדם בנושאים שונים, כמו גם ליוזמות קטנות ולארגוני צרכנים, במסגרת המכוונת לריכוז מלוא המשאבים במאמץ להשגת תוצאות בשטח.

בין השאר, אנו מקדמים חקיקה שוויונית, פועלים לחשיפת שחיתות שלטונית ומערכתית, מעודדים את האזרחים למצות את זכויותיהם באמצעים חינוכיים וכלליים, ועוד. אנו מתמקדים במיוחד ביישום הערכים האלו בפועל, ולכן מקיימים מערך מחקר וניטור המיועד לעקוב ולהתריע על הפרות חוק מצד גופים שונים, ולפעול לסיכולן.

אנו מאמינים כי שוויון זכויות מוחלט הינו אבן היסוד של חברה נאורה ובריאה, ולכן מתנגדים נחרצות לכל השפעה של קבוצות לחץ מכל סוג, המונחית על ידי אינטרסים צרים, פוליטיים או כלכליים. בהתאם, הליגה הינו ארגון עצמאי לחלוטין, אשר נמנע לחלוטין מקבלת תמיכה מגופים ממשלתיים ופרטיים, בין ישראליים ובין זרים, וכן נשמר משיתופי פעולה עם ארגונים הנהנים מתמיכות כאלה, כדי למנוע מצב בו שיח הזכויות נרתם לשירות אינטרסים חיצוניים כלשהם. עם זאת, אנו מעודדים גופים נייטרליים ואנשים פרטיים, אשר ערכי השוויון והצדק יקרים לליבם, להצטרף ולסייע לנו בדרך ליצירת חברה הוגנת ומכבדת.

שיתופי פעולה

umovement

דף העמותה במאגר ארגוני זכויות האדם של האו"ם

כנסת פתוחה

אג'נדת "זכויות האזרח" בעריכת הליגה להגנת זכויות האזרח, באתר "כנסת פתוחה".

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!