החוק צריך לשרת את הצדק, ולא הצדק את החוק
הרברט סמואל -

התחברות לחברים

live chat

המשפט ההומניטרי והסכסוך הישראלי-פלסטיני

אוגי מרום

טענות בדבר הרג חסר הבחנה, הענשה קולקטיבית ופעילות לא מידתית הופנו כנגד צה"ל כמעט משחר היותו, אולם דומה כי בשנים האחרונות נשחקת והולכת המודעות והמחויבות לכללי המשפט ההומניטרי הבינלאומי, לאמנות ז'נבה ואפילו למראית העין של המוסריות וההוגנות, אשר כה נדרשות גם ובעיקר בשעת מלחמה.

אין מי שיתמוך או יצדיק את הטרור של חמאס, המופנה רובו ככולו כלפי אוכלוסיה אזרחית חפה מפשע, אולם דווקא נוכח תופעות אלו חובה עלינו להיצמד עשרת מונים אל הנורמות, שהתקבלו בכל העולם, בדבר מניעת הפגיעה באוכלוסייה אזרחית אשר אינה מעורבת בלחימה ומהווה, הלכה למעשה, בת ערובה ושק חבטות במשחק הכוחות בין צה"ל לחמאס.

על פי האמנות והפרוטוקולים שנוספו אליהן, פגיעה באוכלוסיה אזרחית אסורה באיסור חמור ועל הצד התוקף לעשות ככל שביכולתו כדי להימנע ממנה. בשום פנים ואופן לא ניתן לטעון שתקיפה מהאוויר של בתים משותפים בהם גם מתגוררים פעילים בארגונים חמושים - עולה בקנה אחד עם דיני הלחימה. הדוברים השונים אף לא מנסים להסתיר כי מדובר בענישה קולקטיבית, המכוונת במיוחד כלפי אוכלוסייה אזרחית במטרה לגרום לה לפנות כנגד חמאס או כנגד בני המשפחה הפעילים בארגוני ההתנגדות.

לשם כך, מופצצים בניינים שלמים (לעיתים תוך הודעה מוקדמת, אך על פי עדויות שמתפרסמות - ההפצצה לא מעוכבת במקרה שהאזרחים לא מצליחים להתפנות במהירות הבזק הנדרשת מהם) תוך הרג ופציעה של מאות ילדים, נשים וזקנים ופגיעה קשה ברכוש.

ארגון "בצלם" פרסם לאחרונה באתרו עדויות קשות מנשוא על ההפצצות האלה, בהן משפחות שלמות מקפחות את חייהן ורבות אחרות את רכושן ובתיהן. קשה עד מאד להבין מה מצפה הדרג המדיני להשיג מפעילות כזו, אשר רק מעוררת תסכול ודוחפת אנשים נורמטיביים אל מחוזות הקיצוניות.

מעשים אלו כבר מזמן לא מוסתרים, מתורצים ומטושטשים כמות שהיו בעבר, אלא להיפך - משמשים למנהיגות מקור לגאווה בפני האספסוף הגזעני וצמא הדם. זאת אינו בגדר חדשות; הבעיה היא שהמגמה המסוכנת מתחילה להתפשט אל מחוזות האקדמיה והמשפט, אשר אמורים להישאר תמיד המצפן המוסרי והבלתי-רגשני של החברה. כך, ניתן למצוא ניירות עמדה מאת מכוני מחקר בעלי אוריינטציה לאומנית מובהקת, אשר כופרים או מפקפקים בתחולת דיני הלחימה על מצבנו מול חמאס, או לפחות טוענים שכללי המשפט ההומניטרי הינם מיושנים ובלתי רלוונטיים למציאות החדשה, בה אנו מתמודדים מול ארגון בלתי מדינתי.

מבלי להתייחס ללוגיקה הפגומה (העובדה שמדובר בארגון בלתי מדינתי רק מקשה עלינו את ההתמודדות איתו במקום להקל - זהו טיעון מצויין בעד הקמת מדינה פלסטינית!), נדרשת כאן הכרזה רמה, בהירה וחד משמעית מאת כל מי שערכי ההומניות, כבוד האדם ואפילו היושר האינטלקטואלי יקירם לליבו. דיני המלחמה, אשר תכליתם הגנה על אוכלוסייה אזרחית תמימה וחסרת הגנה, תקפים כאן ועכשיו ביתר שאת וביתר עוז.

שיתופי פעולה

umovement

דף העמותה במאגר ארגוני זכויות האדם של האו"ם

כנסת פתוחה

אג'נדת "זכויות האזרח" בעריכת הליגה להגנת זכויות האזרח, באתר "כנסת פתוחה".

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!