החוק צריך לשרת את הצדק, ולא הצדק את החוק
הרברט סמואל -

התחברות לחברים

live chat

הממשלה מתנגדת להצעות חוק חברתיות

גיל מדן

לאחרונה מוגשות יותר ויותר הצעות חוק חיוביות, בעלות קונוטציה חברתית המעידה שחברי הכנסת התחילו להפנים את תחושותיו וצרכיו של הציבור. על רקע זה, ובמיוחד כאשר זוכרים ש'יש עתיד', המפלגה השנייה בגודלה בכנסת, נבחרה על טהרת הבטחות ההקלה על מעמד הביניים, מכעיסה שבעתיים העובדה שהצעות חוק חברתיות רבות מסוכלות על ידי הממשלה, ללא סיבה טובה ומבלי להציע אלטרנטיבה ראויה. לאחרונה החליטה ועדת השרים לענייני חקיקה להתנגד להצעת חוק גיל פרישה (תיקון - שינוי גיל הפרישה לעובדים בענף הבניין), התשע"ג-2013 של חה"כ עפו אגבאריה ואחרים, ולהצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון - הבטחת זכויות עובדים בהפרטה), התשע"ג-2013 של חה"כ דב חנין ואחרים.

הצעת החוק לשינוי גיל הפרישה לעובדים בענף הבניין מציעה להנמיך את הגיל בו זכאים העובדים לפרוש לפנסיה, ל-65 לגברים ו-60 לנשים, ולחילופין לאחר שעבדו 35 שנים בענף הבניין. בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב: "נוסח החוק נכון להיום אינו מיטיב עם עובדים שעובדים בצורה פיזית קשה ברוב שעות היום... עובדים אלה מבצעים את עיקר עבודתם בתנאים קשים במיוחד, בתנאי מזג אוויר קשים, בחום ובקור, בנוסף למאמץ הפיזי הקשה במיוחד... תוחלת החיים של העובדים האלה נמוכה מתוחלת החיים הממוצעת של אזרחי ישראל. לכן אין זה צודק ואין זה נכון שגיל הפרישה של עובדים אלה יהא זהה לגיל הפרישה של שאר העובדים".

הצעת החוק להבטחת זכויות עובדים בהפרטה כוללת הוראות שמטרתן למנוע פגיעה בתנאי העובדים בחברות הממשלתיות בעת הפרטתן. בין השאר, כוללת ההצעה דרישה להתחייבות של הקונה לשמירת תנאי עבודתם של העובדים למשך שלוש שנים לאחר תום ההסכם הקיבוצי, וכן הוראות למניעת פיטורים והענקת תנאי פרישה נאותים. בדברי ההסבר להצעה נכתב: "הצעת חוק זו נועדה למנוע פגיעה וזלזול בעובדים, בזכויותיהם ובמקור פרנסתם בעת הפרטה... מסתבר כי רשות החברות הממשלתיות דואגת, למראית עין, להבטחת זכויות המדינה, אך נוהגת זילות גלויה ובוטה בכל הנוגע להבטחת זכויות העובדים... המומחים לניהול ולהפרטה, כנאמנים מטעם הציבור, חייבים לוודא שכל רוכש יתחייב באורח ברור ומוחלט לכבד את הסכם העבודה הקיבוצי הקיים בחברה המופרטת, ולא לפגוע בזכויות קיימות. בנוסף, יש לוודא כי הרוכש יבטיח את הסדרי הפרישה של אותם עובדים שייאלצו לפרוש בעקבות ההפרטה". הצעת החוק, הסבירו מנסחיה, נועדה למנוע את העוולות הקשות שנגרמו לעובדים בפרשיות הפרטה דוגמת מנועי בית-שמש, כימיקלים לישראל, שק"ם, מספנות ישראל ומפעלים אחרים.

לא רק ששתי ההצעות הנ"ל הינן ראויות, הן אפילו מחויבות המציאות. הן נועדו להגן על מעמד הביניים השחוק והמוכה מפגיעות בלתי נחוצות בו. מדוע הממשלה מתנגדת להן?

וכדי להוסיף חטא על פשע, באותה ישיבה של ועדת השרים לענייני חקיקה הוחלט לתמוך בהצעת חוק בלתי הומנית בעליל, הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - החמרת הענישה על מסייעים לשוהים בלתי חוקיים), התשע"ד-2013 של חה"כ מרדכי יוגב ואחרים. ההצעה עברה גם בקריאה טרומית ברוב עצום של 47 תומכים אל מול 14 מתנגדים בלבד.

שיתופי פעולה

umovement

דף העמותה במאגר ארגוני זכויות האדם של האו"ם

כנסת פתוחה

אג'נדת "זכויות האזרח" בעריכת הליגה להגנת זכויות האזרח, באתר "כנסת פתוחה".

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!