החוק צריך לשרת את הצדק, ולא הצדק את החוק
הרברט סמואל -

התחברות לחברים

live chat

ביה"ד הארצי לעבודה בפסיקה תקדימית: מעסיקים אינם רשאים להפלות עובד שאינו יהודי במסגרת יישום חוק שעות עבודה ומנוחה

27.02.2014

בעקבות כתב אישום בגין אי מתן מנוחה שבועית לעובדת שאינה יהודייה, שהוגש נגד חנות רנואר שבמרכז "ביג" בכרמיאל, קבע ביה"ד הארצי כי לעובד הלא יהודי נתונה זכות לבחור יום מנוחה שבועי מבין הימים שישי, שבת או ראשון, אולם זו מחייבת בחירה של יום מנוחה קבוע.

עוד נקבע, כי הפרשנות לה טענו הנאשמים ולפיה נתונה לעובד הלא יהודי אפשרות לשנות מדי פעם את בחירתו במהלך תקופת עבודתו, אינה מתיישבת עם לשון החוק - הקובע כי יש לאפשר מנוחה שבועית לעובד בתוך פרק זמן של שבעה ימים - ומחטיאה את תכלית החקיקה, לאור העובדה שביכולתה להביא למצב בו פרק הזמן עד ליום המנוחה השבועי עולה על שבעה ימים.

שיתופי פעולה

umovement

דף העמותה במאגר ארגוני זכויות האדם של האו"ם

כנסת פתוחה

אג'נדת "זכויות האזרח" בעריכת הליגה להגנת זכויות האזרח, באתר "כנסת פתוחה".

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!